Ako funguje technológia
Plasma Air

Spoločnosť Plasma Air využíva bipolárnu ionizačnú technológiu na proaktívne čistenie vnútorného vzduchu pri zdroji kontaminácie.

Ako funguje bipolárna ionizácia na čistenie ovzdušia znečisťujúcich látok

Rovnako ako slnečné žiarenie v atmosfére, aj technológia Plasma Air vytvára prirodzenú bioklímu bohatú na pozitívne a negatívne kyslíkové ióny. Negatívne ióny obsahujú ďalší elektrón, zatiaľ čo pozitívnym iónom chýba elektrón, čo vedie k nestabilnému stavu. V snahe o rehabilitáciu tieto bipolárne ióny vyhľadávajú atómy a molekuly vo vzduchu, aby s nimi obchodovali elektróny, a účinne neutralizujú častice, baktérie a vírusové bunky, vonné plyny a aerosólya VOC (prchavé organické látky).

Častice vo vzduchu sú nabité iónmi, ktoré spôsobujú ich zhlukovanie a zachytenie vo filtroch

Pri množení sa baktérie a vírusové bunky viažus iónmi kyslíka a sú zničené

Pachové plyny a aerosóly oxidujú pri kontakte s iónmi kyslíka a sú neutralizované

Kyslíkové ióny spôsobujú chemickú reakciu s VOC, ktoré narúšajú ich molekulárnu štruktúru

Bipolárna ionizácia v akcii - VIDEO

V kontrolovanom laboratórnom experimente sledujte, ako Plasma Air zabraňuje množeniu plesní počas 6 dní.

V kontrolovanom laboratórnom experimente sledujte, ako Plasma air odstraňuje dym za 60 sekúnd.

Plasma Air v porovnaní s metódami čistenia reaktívneho vzduchu

Bipolárna ionizačná technológia spoločnosti Plasma Air je vynikajúcim riešením, pretože proaktívne čistí vzduch v priestore pri zdroji kontaminácie. Tradičné koncové riešenia využívajú reaktívny „pass-through“ alebo „filtrovaný“ prístup.

   Plasma Air Filtrácia častíc HEPA / Jemnozrnné filtre1 Uhlíkové filtre2 Ultrafialové3 Biofiltre Chemická práčka PCO4
Popis BIPOLÁRNA IONIZÁCIA PRE-FILTRE, VRECKOVÉ FILTRE, PREDČISTENÉ FILTRE, FILTRE ZO SKLENENÝCH VLÁKIEN PRE VÄČŠIE ČASTICE VO VZDUCHU ZACHYTÁVA JEMNÉ VZDUŠNÉ ČASTICE ABSORBUJE A FILTRUJE CHEMIKÁLIE ULTRAFIALOVÉ SVETLO NIČÍ CHOROBOPLODNÉ ZÁRODKY A ODSTRAŇUJE VZDUŠNÉ ČASTICE OŠETRUJE VYČERPANÝ VZDUCH BIOLOGICKÝMI MÉDIAMI REAKCIOU S KONTAMINANTMI OŠETRUJE VYČERPANÝ VZDUCH CHEMICKÝMI MÉDIAMI REAKCIOU S KONTAMINANTMI FILTROVANÉ MÉDIÁ SÚ POTIAHNUTÉ MATERIÁLOM, KTORÝ REAGUJE S CHEMIKÁLIAMI
Úspora energie AŽ 30% ŽIADNA ŽIADNA ŽIADNA ŽIADNA ŽIADNA ŽIADNA ŽIADNA
Pokles tlaku NÍZKY NÍZKY VYSOKÝ STREDNÝ ŽIADNÝ VEĽMI  VYSOKÝ VYSOKÝ STREDNÝ
Veľkosť častice MALÁ VEĽKÁ(> 5um) MALÁ(< 0.01um) N/A N/A N/A N/A VEĽKÁ
Ošetruje vzduch v miestnosti ÁNO NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE
Ošetruje upravený / prívodný vzduch ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO NIE NIE ÁNO
Ošetruje spätný vzduch ÁNO ÁNO ÁNO ZRIEDKAVO ÁNO NIE NIE ÁNO
Spracováva odpadový vzduch ÁNO ZRIEDKAVO NIE ÁNO ZRIEDKAVO ÁNO ÁNO ZRIEDKAVO
Kapitálové náklady NÍZKE NÍZKE STREDNÉ VYSOKÉ STREDNÉ VEĽMI VYSOKÉ VEĽMI VYSOKÉ VYSOKÉ
O&M náklady NÍZKE NÍZKE NÍZKE AŽ STREDNÉ VYSOKÉ NÍZKE VEĽMI VYSOKÉ VEĽMI VYSOKÉ VYSOKÉ
Náklady na energiu NÍZKE NÍZKE VYSOKÉ VYSOKÉ VYSOKÉ VYSOKÉ VYSOKÉ STREDNÉ
Náklady na likvidáciu ŽIADNE NÍZKE ZÁVISÍ OD KONTAMINÁCIE VYSOKÉ STREDNÉ VYSOKÉ VYSOKÉ VYSOKÉ
Miera úspechu5 99% NÍZKA 0-99.7% NÍZKA NÍZKA NÍZKA NÍZKA NÍZKA

1) Filtre HEPA výrazne zvyšuju pokles tlaku, čo má za následok zvýšenie výkonu motorov a zvýšenie energie ventilátora. 2) Uhlík má vysoké prvé náklady, ďalšie požiadavky na priestor vo vzduchotechnických jednotkách a neúnosné náklady na výmenu média. 3) Na vysokých úrovniach môže UV vytvárať škodlivé plyny a je mutagénne. Miera usmrcovania baktérií je zanedbateľná a bez účinnosti v priestore. 4) PCO môže produkovať formaldehyd. 5) Miera úspešnosti založená na nezávislých testoch patogéov šíriacich sa vzduchom

Čo sú kyslíkové ióny?

Ióny sú molekuly alebo atómy, ktoré obsahujú elektrický náboj a v prírode existujú v rôznych veľkostiach. Malé ióny vydržia iba 30 až 300 sekúnd, kým stratia náboj, ale sú mimoriadne aktívne.

Hustota iónov sa pohybujé od 900 do 1 100 negatívnych iónov a 1 000 až 1 200 pozitívnych iónov na kubický centimeter (ióny / cm ) v nedotknutom prírodnom prostredí. Na mori sa hustota iónov obvykle pohybuje okolo 500 negatívnych a 600 pozitívnych iónov / cm 3.
V mestácha, vo vnútri budov, klesá hladina iónov o 80% až 95% a v malých priestoroch je ťažko zistiteľná.
So znižovaním hustoty iónov klesá aj kvalita ovzdušia. Zvyšovaním množstva kladne aj záporne nabitých malých iónov kyslíka sa zlepšuje kvalita vzduchu. To je základ technológie bipolárnej ionizácie Plasma Air.

Máte otázku?

Ozvite sa nám: info@coltburg.sk